Skupinové lekce pro veřejnost

Jsi hobík a baví tě cvičení? Nevadí ti být ve skupině a chceš zlepšit pohybovou propriorecepce či začít posouvat silové i kondiční hranice? Přihlas se!

Skupinové lekce pro veřejnost (kruhový trénink) jsou mířené na hobby sportovce a jejich základem je přesné definování cíle a postupné cesty jak daného cíle dosáhnout v logicky navazující tréninkové progresi. Nutnosti je vždy adresovat nároky sportu, skupinové rozdíly výkonnosti či posturálních funkcí. Primárním cílem je rozvoj skupiny jako celku s ohledem na systematické zvyšování silově-kondičních prvků a současné snižování incidence zranění. 


Sekundární cíle lekcí jsou:

  • všestranné pohybové zatížení
  • aktivace a zesílení klíčových svalových řetezců
  • kompenzace namáhaných svalových skupin
  • zvýšení pohybové propriorecepce a vnímání individuálních limatací
  • zlepšení přenosu mezi silovou jednotkou a následným uplatněním v každodenním životě

 

Lekce 60 min Cena

Skupinové lekce pro veřejnost

150 Kč                                 

 

VYTVOŘ SI REZERVACI

REZERVACE

STÁHNI SI SÉRII CVIKŮ ZDARMA

CHCI SÉRII CVIKŮ

Více informací